Kwalifikacje w zawodzie z04

Kwalifikacje w zawodzie Z04

Test z egzaminu zawodowego Z04

 

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Oznaczenie kwalifikacji: Z.04 rok 2015

Zapraszamy do rozwiązania testu składającego się z pytań w zakresie egzaminu z kwalifikacji w zawodzie Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Kwalifikacja Z.04).