LDEP 2009 luty

LDEP 2009 luty Jest już dostępny egzamin online LDEP 2009 (luty). Wszystkich absolwentów kierunku lekarskiego przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego zachęcamy do rozwiązania online Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Państwowego z 2009 roku z sesji lutowej. Wynik dostępny od razu po rozwiązaniu. Jest to najlepszy sposób aby sprawdzić swoją wiedzę, nadal część pytań jest wykorzystywanych w […]

LEP i LDEP

LEP i LDEP LEP, czyli Lekarski Egzamin Państwowy - był egzaminem państwowym, przeprowadzanym po zakończeniu studiów na kierunku lekarskim. Analogicznie, lekarze dentyści zdawali Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEP). W roku 2012 zostały zastąpione odpowiednio przez LEK, czyli Lekarski Egzamin Końcowy oraz LDEK, czyli Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy. Podstawa prawna aktualnie przeprowadzanych egzaminów LEK i LDEK jest […]